venres, 2 de setembro de 2016

Libros de Texto.

Un libro de texto é un documento bibliográfico que se utiliza como guia nun centro educativo. Esa é unha das primeiras deficinións que podes atopar en google. Válida, sinxela e clara.
Efectivamen os libros de texto  podense usar como guía nos centros ou como apoio. Nalgúnhas ocasións ese apoio transfórmase en obriga. Obriga para rematalo, cumplir con todo o que pon e demostrar que estou cumprindo co currículo sinxelamente seguindo paso por paso o que dí o libro. Transfórmase logo o libro de texto nun libro sagrado, nun documento coa verdade absoluta, incluso nun corsé do que non  pode escapar ninguén.
É chegados a ese punto xurden os problemas, cando o obxectivo é rematar un libro, xa pasan a segundo plano os outros obxectivos e é mais importante facer correctamente os exercicios de completa con adxetivos que a utilización da lingua que fan os nosos alumnos.Cando o mestre se empecina en primar a gramática ( pouco aparece dela no currículo en primaria) sobre a identificación da ideas principais e secundarias de diferentes tipos de textos.Cando chegamos a clase e dicimos " abride o libro pola páxina 15 lede a 15 e a 16 e facede os exercicios 1,2,3,4,5,6,7,8,9 da páxina 18"  non estamos a facer a labor dun mestre porque non hai ensino, non hai emoción e as aprendizaxes, as verdadeiras aprendizaxes van da man das emocións. deixamos de preguntarnos que nos dí o currículo e pensamos que é o que ben no libro.  Cando acontecen cousas parecidas as comentadas, deixamos de ser mestres e somos robots.
En definitiva, non deberíamos pasar a barreira de utilización do libro como guía ou apoio, para non deixar de ensinar. 
Por iso penso, que os libros de texto  son unha moi boa ferramenta pero debemos de deixar de ser dependentes dos libros tanto alumnos, pais/nais/titores e profesores perxudica o ensino coma profesores.